Ελληνικά English  
  Κεντρική Σελιδα Ποιοί Είμαστε Λύσεις Επικοινωνία Σύνδεσμοι  
 


Η iNSiTU ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (turn key solutions) σε συστήματα μηχανοργάνωσης  και  εξοπλισμού γραφείου  (office automation) με ειδίκευση σε περιβάλλοντα δικτύου.


Με συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της μεγαλύτερη των 30 ετών, η iNSiTU εστιάζεται στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη  σε εξοπλισμό, λογισμικό,  εκπαίδευση και  τεχνική υποστήριξη στις λύσεις που προσφέρει.


Στην iNSiTU πιστεύουμε πως ο τελικός χρήστης δεν πρέπει ο ίδιος να γίνει ειδικός στη μηχανογράφηση  για να βρει την λύση σε ένα πρόβλημα.


Αυτό που κυριαρχεί στην φιλοσοφία μας είναι ο πλήρης έλεγχος της ποιότητος του προϊόντος και η καθολική υποστήριξη του τελικού χρήστη.


Με βάση αυτή την φιλοσοφία αποκτήσαμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία (know how) που απαιτείται για την υποστήριξη συστημάτων και έχουμε να επιδείξουμε μακροχρόνιες, επιτυχημένες εγκαταστάσεις.


Η τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαιδεύσεως που διαθέτουμε επιτρέπει την παροχή λύσεων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.
© 1997-2015 iNSiTU®.

Last Update 15.03.2015